Numër i madh i aplikuesve me sukses të shkëlqyer për infermieri dhe zanate në shkollat mesme

Në Maqedoninë e Veriut, interesimi për arsimin profesional vazhdon të rritet ndjeshëm, siç tregojnë numrat e fundit të regjistrimeve në disa shkolla mesme të specializuara. Në shkollën e mesme të mjekësisë “Pançe Karagjozov”, më shumë se 95% e kandidatëve të regjistruar për programin e infermierisë me mësim në gjuhën shqipe janë studentë ekselentë. Për vetëm 102 vende të lira, 147 nga 154 kandidatët kanë mesatare maksimale prej 5.00.

Në të njëjtën shkollë, për programet e teknikut dentar dhe teknik farmaceutik, numri i aplikantëve që kanë mesatare 5.00 është gjithashtu impresiv. 44 nga 51 kandidatët për teknik dentar dhe 40 nga 45 për teknik farmaceutik tregojnë një nivel të lartë suksesi akademik.

Të gjithë aplikantët për këto programe do të nënshtrohen në një test kualifikues më 28 qershor, që përfshin lëndët e biologjisë dhe kimisë, për të përcaktuar cilët prej tyre do të pranohen. Ndërkohë, nuk do të ketë teste të tilla për paralelet e gjuhës maqedonase, ku edhe vende të lira janë ofruar në disa profile arsimore.

Në shkollën e mesme “Dimitar Vlahov” në Strumicë, gjithashtu vërehet një trend i ngjashëm me 36 aplikantë për 34 vende të lira në drejtimin e infermierisë, ku të gjithë janë studentë të shkëlqyer.

Darko Spasev, drejtor i shkollës “Marija Kiri Sklodovska”, konfirmon rritjen e vazhdueshme të interesit për arsimin profesional. Kjo shkollë, lider në fushën, vazhdon të tërheqë numër të madh aplikantësh për profile të ndryshme, duke përfshirë laborantë kimikë dhe teknikë për produkte kimike dhe kozmetike. “Interesimi i madh është rezultat i atraktivitetit të profileve arsimore dhe mundësive të punësimit pas përfundimit të studimeve,” thekson Spasev.

Të ngjajshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button