Ejup Rustemi i BDI-së i përgjigjet Nikollovskit: S’kemi vjedhë

Drejtori i Ndërmarrjes Publike “Rrugët Shtetërore”, Ejup Rustime ka dal me reagim në lidhje me pres-konferencën e ministrit të Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikollovski pas konstatimeve të Entit Shtetëror për Revizion. Rustemi ka hedhur poshtë të gjitha konstatimet duke theksuar se janë të pavërteta, të pa baza dhe me prapavijë politike.

“Pretendimet e thëna në pres- konferencën e ministrit të Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikollovski, pas konstatimeve të Entit Shtetëror të Revizionit, për punën e Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, i hedhim si të pavërteta dhe të pabaza, me prapavijë politike.

Opinioni është i informuar se gjatë periudhës së kaluar NPRRSH ka realizuar nivel rekord të investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore, me qëllim të përmirësimit të rrjetit rrugor, ndërtimit të autostradave, të mirëmbajtjes dhe përmirësimit të infrastrukturës rrugore për qarkullim të sigurt të trafikut në mbarë vendin.

Vitin e kaluar, gjithashtu, është regjistruar nivel rekord i të hyrave nga taksat rrugore, dhe është vënë në funksion pagesa elektronike e taksës rrugore.

Në periudhën e njëjtë, janë bërë përpjekje të mëdha për mirëmbajtjen e rregullt të rrugëve për siguri më të madhe dhe qarkullim më të sigurtë të trafikut.

Përfundimisht, vitin e kaluar filloi realizimi i projektit më të madh infrastrukturor në historinë e shtetit tonë, përkatësisht ndërtimi i korridoreve evropiane, Korridori 8 dhe Korridori 10D.

Në të gjitha këto projektet, nga ana e NPRRSH-së dhe udhëheqësisë së saj, janë respektuar të gjitha procedurat ligjore, për të cilat ekziston dhe dokumentacion adekuat. Nga ana tjetër, për të gjitha këto, opinioni është informuar në kohë, në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme, dhe atë në të gjitha fazat e realizimit të projekteve në të cilat ka punuar Ndërmarrja.

Me këtë rast, që gjërat të jenë më të qarta me informacione të vlefshme dhe relevante, edhe një herë duam që t’i afirmojmë detajet e projekteve kryesore që u theksuan në pres konferencën e djeshme:

Projekti për ndërtimin e autostradës, aksit rrugor Kërçovë – Ohër, vlera e Marrëveshjes është rritur me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për realizimin e projekteve infrastrukturore për ndërtimin e aksit rrugor Milladinovci – Shtip dhe aksit rrugor Kërçovë – Ohër, të publikuar në Gazetën Zyrtare nr.208 më datë 14.11.2018.

– Projekti segmenti i dytë TEN-T Projekti për autostradën nga Shkupi deri në kufirin me Kosovë, shuma e vlerësuar nga 112 milionë euro është rritur në 198 milionë euro, nga zyra e konsulencës teknike të pavarur– Atkins, e angazhuar nga BERZH-i, në bashkëpunim me projektuesin Konsorciumin Hill International, të përzgjedhur përmes IPF 7 me grante nga Komisioni Evropian. Gjatë përzgjedhjes së shtëpisë konsulente dhe projektuesit, NPRRSH nuk ka pasur dhe nuk mund të ketë ndonjë ndikim.

– Projekti në IPA II – Ndërtimi i aksit rrugor Gradsko – Drenovë.

Theksojmë se në IPA Strukturën operative, Ministria e Financave – CFCD i ka detyrimet e “Organit kontraktues” , ndërsa Ministria e Transportit dhe Lidhjeve është “përdorues”, ndërsa Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore është “shfrytëzues i fundit”.

Rolet dhe përgjegjësitë e tre subjekteve janë të rregulluara me Marrëveshjen operative të Programit sektorial operativ të transportit 2014 – 2020, ku CFCD ka përgjegjësinë për zbatimin e procedurave së tenderit, lidhjen e marrëveshjeve dhe realizimin e pagesave për aktivitete të finansuara nga BE.

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore si “shfrytëzues i fundit” i ndërmerr dhe i ka realizuar në kohë të gjitha detyrimet nga aspekti teknik për të cilat është kompetente sipas Marrëveshjes operative.

Unë, si Drejtor dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore, jemi në dispozicion për të gjitha institucionet kompetente, për çfarëdo lloj kontrolli dhe revizioni të punës sonë, që edhe një herë të konfirmohet puna ligjore përmes realizimit të Programeve vjetore të punës së NPRSH-së, gjatë periudhës së kaluar, për të cilat dëshmojnë edhe vet rezultatet e arritura të Ndërmarrjes.

Për fund të këtij reagimi, apelojmë që mos të transmetohen të pavërteta dhe shpekulime në opinion lidhur me punën e NPRSH-së dhe menaxhmentit të saj, për shkak se të pavërtetat e tilla dëmtojnë imazhin e vet ndërmarrjes, të personave udhëheqës dhe të të gjithë punonjësve.

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore është një institucion që meriton respektin më të madh për shkak të rezultatetve të saja të arritura gjatë periudhës së kaluar, prandaj duhet lënë anash agjendat ditore politike”, thuhet në reagimin e drejtorit të Ndërmarrjes Publike “Rrugët Shtetërore”, Ejup Rustemi.

Të ngjajshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button